א: ממלכתי, ממלכתי־דתי, עצמאי (חרדי)

א : ממלכתי , ממלכתי דתי , עצמאי ( חרדי ) משתנה הדתיות היה אחד המשתנים הבלתי תלויים החשובים ביותר במחקר שלנו . כזכור , כללה אוכלוסיית המחקר שלנו 64 % סטודנטים שנמנו עם הזרם הממלכתי , 23 % שנמנו עם הזרם הממלכתי דתי ו 13 % שנמנו עם הזרם העצמאי , קרי החרדי . היחס המספרי בין הסטודנטים , בהתאם להתפלגות בין המגזרים באוכלוסייה הארצית של פרחי ההוראה בישראל , נשמר כמעט במדויק . במדגם יש נוכחות יתר של 2 % 3 של המגזר הממלכתי דתי ושל המגזר העצמאי , לעומת האוכלוסייה הארצית של הסטודנטים במוסדות להכשרת מורים . ליבמן מעריך , ש"היהודים הדתיים הם כ 20 % מן האוכלוסייה היהודית בישראל ובהם כ 5 % > חרדים . " נראה , אם כן , שהאוכלוסייה הכללית בישראל מונה יותר "לא דתיים" מחלקם של תלמידי הזרם הממלכתי במדגם שלנו שבו , יש לזכור , מצאנו 25 % מסורתיים ו 4 % דתיים . ככל הנראה , בפעם הראשונה נכללה במחקר קבוצה מקרב תלמידות הסמינרים של הזרם העצמאי . קבוצה זו מהווה מדגם מייצג לפחות של סקטור אחד בזרם העצמאי , שהוא הגדול והמשמעותי מבחינת מספר התלמידות במוסדותיו . יש לציין , שהתלמידים הדתיים שהשתתפו במחקרי זהות יהודי...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים