ג. פרספקטיבת הזמן - בולטות השואה בתודעה ההיסטורית

ג . 6 רםפ 5 ןטיבת הזמן - בולטות השואה בתודעה ההיסטורית כזכור , מצאנו שהצעיר הישראלי הלא דתי נוטה להתייחס בתשובה לשאלות בדבר מאורעות היסטוריים חשובים בעיניו לגורלו של העם היהודי , ולכאלה שיש לו הרגשה כי הם נוגעים לו או לגורלו באופן מיוחד , כמעט אך ורק למאורעות של ההיסטוריה היהודית המאוחרת ולמעשה , בעיקר למאורעות שהתרחשו במאה ה . 20 יתרה מזאת , בין המאורעות שהוא מזכיר ( השאלה היא שאלה פתוחה ) מופיעים בתדירות גבוהה למדי שלושה ; השואה , הקמת המדינה ומלחמות ישראל . שלושה אלה מוזכרים בתדירות הגבוהה ביותר הן כמאורעות היסטוריים שהשפיעו על העם היהודי , והן כמאורעות היסטוריים ש"יש לך הרגשה שהם נוגעים לך או לגורלך באופן מיוחד . " יש לשים לב : אלה הם מאורעות הקשורים בהיסטוריה הלאומית ובמובנים רבים אף בהיסטוריה הציונית , ואולי אף בהיסטוריה הישראלית . השואה היא , כמובן , מאורע שונה כהקשר זה . אולם , אף אותה נוטים רכים מן הצעירים הישראליים לבחון גם , ואולי בעיקר , מנקודת מבט ציונית וישראלית ופחות יהודית , ועוד פחות אוניברסלית .  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים