ד: יחס לתקופות שונות בהיסטוריה היהודית

ד : יחם לתקופות שונות בהיסטוריה היהודית יחם לעיירה היהודית , להתנהגות היהודים בתקופת השואה ולחיי היהודים בארצות הימ התיכון הצגנו שאלות נוספות , ישירות וסגורות , הנוגעות ליחסם של הנשאלים לתקופות שונות בהיסטוריה היהודית . מבין כלל השאלות בנושא זה נביא להלן את היחס לשלוש תקופות : תקופת העיירה היהודית במזרח אירופה , תקופת השואה ( יחסם להתנהגות היהודים בתקופה השואה ) ותולדות היהודים בארצות המזרח התיכון . בתשובות מצאנו שוני משמעותי על פי השתייכות המשיבים למגזרים השונים וכן ממצאים רבי עניין הנוגעים לכלל האוכלוסייה שנחקרה . בעבר טענו כלפי הנוער הישראלי - על כל פנים כלפי הנוער הישראלי החילוני - שהוא מתבייש בהיסטוריה היהודית , בעיקר כתקופת הגלות . על פי הממצאים שלנו , בשנים האחרונות השתנה היחס להיסטוריה היהודית . המורים לעתיד כמעט ואינם מציינים רגש של בושה ביחסם כלפי תקופות אלו . התשובות שלהם לגבי שלוש השאלות העוסקות בתקופת הגלות תתפזרנה בין גאווה , לחוסר כל הרגשה שהיא " ) אני לא מרגיש / ה כלפיה כל הרגשה מיוחדת , (" או חוסר ידע " ) אינני יודע / ת מספיק על תקופה זו . (" להלן התשובות עפ " י משתנה ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים