זהות יהודית־ישראלית מחקר על יחסם של פרחי־הוראה מכל זרמי החינוך ליהדות בת־זמננו ולציונות

עמוד:4

JEWISH - ISRAELI IDENTITY Yair Auron Sifriat Poalim Publishing House Ltd . * All rights reserved by Tel-Aviv , P . O . B 37068 , Tel . 376845 Printed in Israel 1993 בעטיפה : דיוקנאות של יהודים מארבע כנפות תבל צילום : רונית ברץ באדיבות ארכיון התצלומים - בית התפוצות , תל אביב עיצוב : שלומית חפץ צוות מחקר : ד"ו יאיר אורון , גילה זליקוביץ , ציפי ליבמן מחקר זה נערך ביחידה למחקר בשיתוף עם המרכז להוראת השואה ויהדות זמננו במכללה לחינוך - סמינר הקיבוצים © כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע " מ המערכת והמנהלה : תל אביב , ת . ד . , 37068 טל' 376845 סודר והודפס ב " הדפוס החדש " תשנ " ג 993 ו

מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר