ב. הזדהות עם היהודים בתקופת השואה וגאווה

ב . הזדהות עם היהודים בתקופת השואה וגאווה במספר שאלות ביקשנו לעמוד על יחסם של המורים לעתיד ועל גישתם ליהודים שחיו בתקופת השואה . כזכור , בעבר אפיינו את היחס כלפי היהודים שחיו בתקופת השואה ביקורת , התרסה , ריחוק ולעתים אף התנכרות . הצעיר הישראלי הרבה לשאול - בין בביקורת גלויה , בין במוסווית - ועם מידה גדולה של חוסר אמפטיה ושל חוסר הבנה : "מדוע הלכו כצאן לטבח " ? מערכת החינוך הישראלית ביקשה בשנים האחרונות להציג מציאות שונה של חיי היהודים והתנהגותם בתקופת השואה . היא ניסתה להצביע על הביטויים הרבים של גבורה פיסית בקרב היהודים אף בהשוואה לביטויי התנגדות בקרב אוכלוסיות שונות של עמים אחרים ( שבויי מלחמה , חיילים וכוי . ( יחד עם זאת , היא ניסתה להמחיש שגם צורות התנהגות רבות ( קידוש השם , אמונה באלוהים ושמירת מצוות בתנאי מצוקה נוראיים ביותר , שמירת צלם אדם , קידוש החיים , מוסדות סעד וסיוע וכו (' היו ביטוי להתנגדות ולמאבק בנאצים , אף אם לא ביטויי גבורה פיסית . על פי הממצאים שבידנו אכן חל שינוי משמעותי בעמדות הצעירים הישראליים . במידת האפשר , כשההשוואה היא עם מחקרים שנערכו בעבר , ננסה גם להמחישה ...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים