טבלה מס' ‭:7‬ מרכזיות הזהות הישראלית (באחוזים) "האם העובדה שאתה ישראלי ממלאת תפקיד חשוב בחייך‭"!‬