טבלה מספר ‭:30‬ מידת לימוד השואה והציונות במסגרת הסמינרים והמכללות (באחוזים)