סיכום

סיכום ער כאן תוצאות המחקר - הצגת הנתונים בצורה מדויקת , על פי כל כללי המחקר המדעי . נתוני המחקר האמפירי ניתנים להסברים ולפירושים שונים מאלה שהבאנו , אלטרנטיביים ולעתים אף מנוגדים להם . תפקידנו היה להציג תמונת מצב , לנסות להעלות את הנושא על סדר היום החינוכי והרעיוני ולתת חלק מן הכלים לדיון בו . בתור שכזה אין מטרתו של דו"ח המחקר להציע דרכים בתחום החינוכי . אנו מקווים שאלה העוסקים בתחומי החינוך היהודי והציוני במסגרות השונות - והם רבים מאוד - ייתנו את הדעת על הממצאים הרבים והמעניינים המצויים בחומר שברשותנו . יחד עם זאת יש להדגיש : שאלות כמו היחס לאנטישמיות , היחס ליהודי התפוצות וסוגיית יחסי ישראל והתפוצות , ראיית עצמנו כבני העם היהודי , היחס לדת , היחס לנישואי תערובת , היחס לעלייה ולסוגיות נוספות - לא מוצו במסגרת מחקר זה . העמקת כלי המחקר והרחבתם ומחקרים נוספים יסייעו לנו להכיר את השאלות המורכבות של זהותנו ולהבינן . קשה מאוד לדבר על זהות יהורית ישראלית כמקשה אחת . החלוקה על פי מגזרים והחלוקה על פי משתנה הדתיות - שלמעשה כמעט חופפת את החלוקה על פי המגזרים - חושפת הבדלים משמעותיים למדי כמעט ב...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים