הערות

הערות הערות למבוא . 1 ראה ז ' אן פול סארטר , הרהורים בשאלה היהודית , ספרית פועלים , תל אביב , , 1978 עמי 42 , 41 ועוד ( להלן הרהורים בשאלה היהודית . 2 . ( שם , אחרית רבר מאת מנחם ברינקר , עמ י . 3 . 102 בסוף ימיו בראיונות שערכו עמו בתו המאומצת ארלט סארטר אלקיים ומזכירו בני לוי ופורסמו ב 1980 בשבועון NOUVEL OBSERVATEUR ועוררו הדים רכים , הודה סארטר שלא הביר את המורשת התרבותית היהודית . . 4 ראה יאיר אורון ( עורך , ( בין פריס לירושלים , שוקן , ירושלים ות'א , , 1986 ( מבוא ) עמ י . 34 . 5 יש לזכור שעל פי הניתוח של סארטר שלילת האחר , הזר , השוגה , האויב , היא גורם חשוב בזהותו של האנטישמי . . 6 גם הקשר בין דת ללאומיות אינו תמיר מוכן מאליו . ראה המקרה המעניין מאור כשלעצמו של הנזיר האח דניאל ובקשתו להתאזרח במדינת ישראל בתוקף חוק השבות . השאלות שעלו בעתירתו בבית המשפט העליון הן מהותיות . בקשתו נדחתה כזכור ברוב דעות . המקרים כדוגמתו אינם רבים אולם ודאי שאין הוא המקרה היחיד . עמדתו של הארכי הגמון של פריס , לוסטיזייה , שאיננו רואה בכהונתו בכנסייה הקתולית סתירה להרגשת השתייכותו והורהותו עם העם היה...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים