ז: הערכת הידע

ז : הערכת הידע מתוך גישה שאין לערב בשאלון עמדות שאלות הבודקות ידע , לא רצינו לשאול שאלות הבוחנות אותו . יחד עם זאת , ביקשנו מהנבדקים מידע על לימודיהם בנושאים שונים הקשורים לתחומי המחקר שלנו . ברור שהמידע שקיבלנו אינו המידע המדויק במובן האובייקטיבי . אולם , המידע שהצטבר יכול לתת לנו אינדיקציה לגבי מידת העיסוק בנושא במסגרות חינוך תיכוניות ועל תיכוניות ( הסמינרים והמכללות ) וכן לגבי הערכתם את מידת הידע שלהם . לתשובות אלו נתייחס בהרחבה במסגרת אחרת . כאן מן הראוי לציין ; הנושאים הקשורים לתחום דיוננו ( תולדות היהודים במאות ה 19 וה , 20 השואה , הציונות , הסכסוך הישראלי ערבי , החברה הישראלית ויהודי התפוצות ) נלמדים הרבה יותר במסגרת לימודי התיכון מאשר במסגרות העל תיכוניות ( הסמינרים והמכללות ) שם , למעשה , הם כמעט ואינם נלמדים . הנושאים הנלמדים ביותר הם : השואה , הציונות וכן הסכסוך הישראלי ערבי ( בתיכון . ( הפחות נלמדים בתיכון ובמסגרות העל תיכוניות : יהודי התפוצות ותולדות היהודים במאה ה . 19 אשר להערכתם , הסובייקטיבית כאמור , את מידת הידע שלהם , הרי הכיוון הוא ברור : עפ " י הערכתם , הידע של...  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים