תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 11 מבוא ביטויים של זהות יהודית בעת החדשה 13 פרק ראשון : זהות יהודית ישראלית 45 הפקת השאלון ואוכלוסיית המחקר 48 פרק שני : העם היהודי ואני 55 מבוא 55 א ; ישראליות ויהודיות 57 ב ; היחס לארץ ישראל , למדינת ישראל , לעם ישראל ולדת ישראל ( נתונים משווים ) 66 ג : פרספקטיבה הזמן : היחס להיסטוריה היהודית 70 ד : היחס לעיירה היהודית , להתנהגות היהודים בתקופת השואה ולחיי היהודים בארצות הים התיכון 73 ה ; היחס לקהילות יהודיות והיחס ליהודים בחו"ל 77 ו : היחס לעלייה , להתבוללות ולאנטישמיות 82 ז : הערכת הידע 85 פרק שלישי : השואה ואני 89 מבוא 89 א : לקחי השואה 90 לקחים ציוניים 92 לקחים יהודיים 95 לקחים אוניברסליים 97 השוואה עם מחקרים אחרים 101 ב : גאווה והזדהות עם היהודים בתקופת השואה 103 " כולנו ניצולי שואה" 104 גאווה 106  אל הספר
מכללת סמינר הקיבוצים

ספרית פועלים