טבלה מסי ‭:42‬ מידת ההסכמה עם ההיגד "הציונות רצתה להפוך את העם היהודי לאדון לגורלו" על־פי מגזרי חינוך (באחוזים)