טבלה מספר ‭:29‬ מידת לימוד השואה והציונות במסגרת לימודי התיכון (באחוזים)