טבלה מסי ‭:45‬ דתיות הנשאלים לעומת דתיות ההורים על־פי דתיות הנשאלים (באחוזים)