טבלה מספר ‭:33‬ הגורם העיקרי לאנטישמיות על־פי מגזרי חינוך (באחוזים)