חינוך בישראל : מחוז המסלולים הנפרדים

חינוך בישראל : מחוז המסלולים הנפרדים

מחבר: שלמה סבירסקי
שנת ההוצאה: תש"ן - 1990
מילות מפתח: אשכנזים; ערבים בישראל; עדות המזרח; מערכת החינוך; ערביי ישראל; ערבים; המגזר הערבי בישראל
הספר מתחיל בתיאור שלוש מערכות חינוך שהתקיימו ערב הקמת המדינה - זו הערבית, של של קהילות היהודים במזרח (עדות המזרח - המכונים 'ספרדים') וזו של היישוב היהודי בארץ-ישראל.
הוא מתעד את השתלטותה של זו האחרונה על שתי האחרות, תוך כדי שימור ההפרדה בינהן.
הספר עוקב אחר תהליך התהוותם של מסלולי חינוך נפרדים - הפיכת התלמידים והתלמידות המזרחיים ל'טעוני טיפוח', גיבוש הגישה הרעיונית של "חינוך מפצה" ו"הוראה משקמת", פיתוח החינוך המקצועי, הרפורמה ואינטגרציה.
במערכת החינוך כפי שהיא מוצגת כאן, המפסידים הם רבים - והזוכים מעטים.
על כן מצביע המחבר על כיווני פיתוח חדשים.

אל הספר
תוכן הספר:
ברירות הוצאה לאור

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  
104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  
129  130  131  132  133  134  135  136  137  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  
155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  
180  181  182  183  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  
206  207  208  209  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  
232  233  234