פרק ראשון שלוש מערכות־חינוך שהיו

עמוד:20

מערכתיהתינוך הציונית איחפ » ת מערכת החינוך הציונית אירופית קמה כחלק מתנועת "היציאה מן הגטו" של הקהילות היהודיות . הדחף למודרניזציה בא משני כיוונים : מכיוון תנועת "ההשכלה" המרכז אירופית , שראתה בחינוך מערבי אמצעי לגאולת היהודים מן הבידוד התרבותי ומן המעמד החברתי הנחות בו היו שרויים ; ומכיוון המנגנונים המדינתיים של ארצות מזרח אירופה , שראו בחינוך מערבי כלי להשלטת התרבות הלאומית הדומינאנטית על המיעוט היהודי — כמו גם לגיוס כוח האדם שהיה נחוץ להן למימוש יעדיהן הלאומיים . מוסדות החינוך היהודיים המודרניים הראשונים קמו עוד במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה בקהילות מערב ומרכז אירופה , שם התחרו בהצלחה במוסדות החינוך המסורתיים — החדר והישיבה . ואולם עם הזמן נטשו הצעירים היהודים את בתי הספר של הקהילה ופנו לאלה של המדינה —שהתפתחו בקצב מהיר , ופתחו את שעריהם בפניהם ( אלבוים דרור , . ( 24 : 1986 במזרח אירופה , לעומת זאת , לא הצליחו השלטונות למשוך תלמידים יהודיים לבתי ספר שהוקמו במיוחד עבורם , ואילו חינוך מדינתי אוניברסאלי לא הונהג על ידם עד למלחמת העולם הראשונה . ברוסיה , שבתחומיה ישבו , כאמור , מרבית יהודי מזרח אירופה עד מלחמת העולם הראשונה , נעשה צעד ראשון לקראת חינוך אוניברסאלי — תוך אימוץ המודל הגרמני — ב , 1864 בעקבות התבוסה במלחמת קרים . אלא שבפועל היתה ההתפתחות איטית : אמנם עוד ב , 1906 בעקבות התבוסה במלחמה עם יפאן שנה קודם לכן , הוגשו הצעות חוק להנהגת חינוך חובה וחינם לכל , אולם עד למהפיכה ב 1917 לא נעשה דבר ( פרימךבאטס , . ( 379 : 1973 אם כן , שלא כמו במערב אירופה , במזרח לא היו בתי ספר מדינתיים אוניברסאליים שיקלטו לתוכם את הצעירים והצעירות היהודים ( פרט ליוצאים מן הכלל מעטים , כגון גליציה תחת שלטון האימפריה האוסטרו הונגרית ; מנדלסון , . ( 30 : 1986 המודרניזציה של החינוך התחוללה , על כן , בתוככי המסגרת הקהילתית . הקמתם של בתי הספר היהודיים המודרניים היתה חלק מתהליך ההתגבשות של זרמים פוליטיים ותרבותיים בתוך הקהילות : מסורתיים ולא מסורתיים , ציונים ולא ציונים , דוברי אידיש ודוברי עברית . כמה מן הזרמים הללו פיתחו לעצמם רשתות חינוך מקיפות , עם מבנים , מורים , תכניות לימוד , ספרי לימוד וסמינרים למורים . לשיא התפתחותן הגיעו רשתות אלה לאחר מלחמת העולם הראשונה , כאשר מרבית יהודי האימפריה הרוסית הפכו להיות אזרחיה של מדינת פולין המחודשת — שבתחומיה נמצאה עתה

ברירות הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר