פרק שמיני צפון ודרום

עמוד:187

תיכוניות , עם כ 600 תלמידים ; ב 1986 היו כבר 25 ישיבות תיכוניות , עם 6 , 200 תלמידים ( מכון סאלד , 1986 : כ"ו , ( המהווים קרוב ל 40 % מן הבנים בחינוך הממלכתי דתי ( שוורצולד , . ( 42 : 1990 החל מ — 1955 כזכור , תקופת ההתרחבות של מנגנון המדינה , ועימה צמיחתה של "הצמרת" החברתית החדשה — ניגשו בוגרי הישיבות הוותיקות באופן מאורגן ומחייב לבחינות הבגרות ( בר לב , . ( 235 : 1978 בין הישיבות התיכוניות השונות התבלטה קבוצה אחת כ"איכותית" —מדרשיית "נע"ם , " ישיבת "הרב עמיאל" בתל אביב , ישיבת "בני עקיבא" בכפר הרא"ה , ישיבת "נתיב מאיר" בירושלים וישיבת "נחל יצחק" בנחלים : "מוסדות אלה נתפסים —באופן יחסי לשאר הישיבות התיכוניות—כמוסדות יוקרתיים ... במוסדות אלה בולטים תלמידים ... שהוריהם ילידי pxn או ילידי אירופה אמריקה 75 % ) ומעלה , ( שהוריהם בעלי השכלה תיכונית ומעלה 60 . 0 % ) ומעלה , ( שהוריהם ילידי הארץ או עלו אליה עד קום המדינה 55 . 0 % >) ומעלה , ( ושלהוריהם מעמד תעסוקתי בינוני ומעלה 50 . 096 ) ומעלה ... ( מגמות אליטיסטיות מתבלטות גם בישיבות תיכוניות כמו מבשרת ציון וחורב ... בישיבת הדרום ובישיבות בני עקיבא בנתניה ובקרית שמואל " ... ( שם . ( 234 : מחקר שנערך ב 1977 על בוגרי חמש הישיבות הנ"ל במחזורים 1955 עד 1974 מצא כי שיעור נכבד מקרבם התנדב ליחידות קרביות והגיע לתפקידי קצונה ופיקוד זוטר ( שם , ( 243 : כי רובם המכריע — 85 % — המשיכו בלימודים על תיכוניים ואוניברסיטאיים ( שם , ( 244 : וכי רבים השיגו מעמד תעסוקתי בינוני וגבוה , בעיקר כעצמאיים וכבעלי מקצועות חופשיים ( שם . ( 246 : המחקר העלה גם כי "אליטיזם תעסוקתי זה משתזר כצפוי גם עם השגת תנאי דיור משופרים והכנסה כספית הולמת" ( שם . ( 247 : עם הזמן , ובעיקר לאחר מלחמת ששת הימים , החלו הישיבות התיכוניות קולטות גם מזרחים . בשנות החמישים המאוחרות היה שיעור התלמידים המזרחים בהן , 13 . 7 % בסוף שנות הששים , 25 . 0 % — ובסוף שנת תשל"ד — 32 . 596 ( בר לב , . ( 191 : 1977 ואולם פיזורם בין הישיבות השונות לא היה אחיד : מחקר שנערך ב 1977 העלה כי אלו בעלות שיעור בוגרים מזרחים גבוה סווגו כבעלות רמה נמוכה ; בישיבות בעלות הרמה הגבוהה הגיע שיעור הבוגרים המזרחים ל 11 . 2 % בלבד ( שם . ( 193 : במקביל לישיבות התיכוניות התפתחו בשנות החמישים גם בתי ספר תיכוניים עיוניים רגילים . בשנות החמישים הראשונות למדו בבתי ספר תיכוניים עיוניים ממלכתיים דתיים רק 2 , 104 תלמידים ; בשנת 1986 הגיע מספרם לכ 7 , 000 ( מכון סאלד , 1986 : כ"ו . (

ברירות הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר