חינוך לכול - ולכל אחד במערכת החינוך בישראל : תמונת מצב והמלצות

חינוך לכול - ולכל אחד במערכת החינוך בישראל : תמונת מצב והמלצות

מחבר:
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: חינוך; ישראל; שילוב חברתי בחינוך; פדגוגיה; Israel; מדינת ישראל; אינטגרציה; אינטגרציה בחינוך; שוויון זכויות בחינוך; שויון זכויות בחינוך; שיוויון זכויות בחינוך; שיויון זכויות בחינוך
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה, בהזמנת משרד החינוך, ועדת מומחים העוסקת באתגרים הנובעים מהתמודדות עם שונוּת בין תלמידים במערכת החינוך. במהלך עבודתה סקרה הוועדה מחקרים, ניירות עמדה, מודלים וקווי מדיניות מהארץ ומהעולם במטרה להציע כלים לחשיבה ולקבלת החלטות מושכלות במכלול הסוגיות הקשורות בשונויות בין תלמידים על מנת שמרב התלמידים יפיקו תועלת וייהנו מלימודיהם במערכת החינוך. בתום דיוניה ערכה הוועדה מסמך מסכם זה, שתוכנו והמלצותיו מוסכמים על כלל חבריה. המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן, והוא כולל המלצות לחשיבה ולפעולה. המסמך עבר שיפוט עמיתים והוא מוגש למשרד החינוך ולציבור הרחב באתר היזמה (http://education.academy.ac.il)  באתר ניתן למצוא גם את הסקירות המדעיות שהוזמנו במיוחד לעבודת הוועדה וחומר נלווה נוסף. אל הספר
תוכן הספר:
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך

עמודים:
א  ב  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יג  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  
66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
91  92  93  94  95  96  97  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  
117  118  119  120  121  123  124  125  126  127  128  129  130  131  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  
144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  165  166  167  168  169  
170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  191  193  194  195  196  
a