ארץ דגן ותירוש ... ארץ זית יצהר ודבש : הכלכלה בממלכת יהודה בימי בית ראשון

ארץ דגן ותירוש ... ארץ זית יצהר ודבש : הכלכלה בממלכת יהודה בימי בית ראשון

מחבר: חיה כץ
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2008
מילות מפתח: תקופת בית ראשון; כלכלה חקלאית; יהודה (ממלכה); תקופות; תקופת בית 1; בית ראשון; בית 1; חקלאות - היבטים כלכליים; חקלאות - מינהל; מינהל חקלאי; ממלכת יהודה; יהודה; ממלכה
ספר זה מביא לראשונה תמונה מפורטת של ההיבטים השונים בכלכלת ממלכת יהודה החל מן המאה הט' לפנה"ס ועד לראשית המאה הו' לפנה"ס, וזאת בהסתמך על הנתונים המקראיים והממצא הארכיאולוגי. ממצאים אלו מנותחים לאור מודלים שונים העוסקים בחקר הכלכלה הקדומה, ומהווים את הבסיס ליצירת דגם, אשר מתאר ומסביר את אופייה של הפעילות הכלכלית בממלכת יהודה.
הספר עוסק בהרחבה בניתוח הפעילות המסחרית בממלכת יהודה הן ברמה האזורית והן ברמה הבין-לאומית. כן עולים לדיון נושאים כגון: שאלת מקומם של ענפי הייצור השונים בכלכלת הממלכה, מידת מעורבותו של המשק הממלכתי בקביעת המדיניות הכלכלית והשפעת פעילותן של המעצמות השונות ובראשן אשור על כלכלת ממלכת יהודה.
חשיבותו של הספר אינה נובעת רק מעצם יצירת הסינתזה בין מרכיבי הכלכלה השונים. יש למחקר זה השלכות גם ביחס להיבטים החברתיים והמדיניים של ממלכת יהודה, נושאים הנמצאים כיום בחזית המחקר של תקופת המקרא. אל הספר
נושא/נושאים: , העת העתיקה
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  1  3  4  5