שלמי תודה

עמוד:ז

שלמי תודה חובה נעימה לי להודות לכל מי שסייעו בירי להביא ספר זה לידי גמר . ראשיתו של מחקר זה בעבודה לתואר דוקטור במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה ע"ש מרטין ( זוס ) באוניברסיטת בר אילן . העבודה נכתבה בהדרכתם של פרופ' זאב ספראי ופרופ' שמואל ורגון , ועל כך נתונה להם תודתי . מאז כתיבת העבודה הוספתי פרטים ופיתחתי אחדים מן הרעיונות שהוצעו בה , והספר מכיל תוספות אלו . תודה מיוחדת שלוחה לפרופסור נדב נאמן אשר אילולי מסירותו , עידודו ועזרתו הרבה לא היה ספר זה בא לכלל סיום ; לד"ר שלמה בונימוביץ ולפרופסור יצחק בית אריה אשר הביאו לידיעתי פרטים מחפירותיהם אשר טרם פורסמו ; ללילי זינגר אביץ , לד"ר סינתיה אדנבורג , לד"ר דניאלה בר יוסף , ליפעת טהרני סוסלי , לד"ר אבי פאוסט , לפרופסור ישראל פינקלשטיין , לליאורה פרויד ולד"ר רז קלטר , אשר הקדישו לי מזמנם והעירו הערות רבות ומועילות ; לפרופסור אביבה חלמיש מן האוניברסיטה הפתוחה על התעניינותה בכתיבת הספר ועל עידודה . ברצוני להודות לקרנות שתמכו בי ביד נדיבה במהלך לימודי הדוקטורט : בשנים תשנ"ט-תשס"א זכיתי במלגת קיום מטעם ות"ת ( מלגת רוטנשטרייך ;( בעת כתיבת העבודה הסתייעתי במלגות מקרן שטראוס ומקרן קרוטהאמר שליד אוניברסיטת בר אילן . סיוע בפרסום הספר ניתן מרשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה . תורותיי לאנשי הוצאת יד בן צבי , ד"ר צבי צמרת מנכ"ל יד בן צבי , שלומית משולם וצוות ההוצאה לאור , ובעיקר לאפרת לוי על העריכה הלשונית . תודה עמוקה ומיוחדת לבעלי יקי ולילדיי רוני , רחלי וחנוך - אשר להם מוקדש ספר זה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר