כלי חרס מיובאים

הערות מתודולוגיות חפירה שנחשפים בה כלי חרס מספקת נתונים המסייעים לעמוד על היקף הפעילות המסחרית באותו המקום . אמנם ייבוא כלי חרס אינו נובע תמיד מקשרי מסחר , אולם היעדר כלי חרס מיובאים מלמד בבירור שלא היו קשרי מסחר . כלי חרס מיובאים נמצאו בתחומי ממלכת יהודה , והם אמנם מסייעים לנו בתיאור הפעילות הכלכלית . אולם ההסתמכות על הנתונים הקדמיים כדי לתאר את אופייה של הכלכלה בתקופה הנדונה מחייבת זהירות בהסקת המסקנות מכמה סיבות , ואלו הן : ראשית , תיאור אופייה של הכלכלה מחייב שימוש בנתונים סטטיסטיים המאפשרים להשוות בין תפוצת הכלים באתרים , בין טיפוסי הכלים ( כגון כלי הגשה וכלי אגירה ) ועוד . אלא שאופן פרסומם של האתרים בתחום יהודה אינו מאפשר לחשב חישובים סטטיסטיים ולו באשר לאתר אחד , שכן הממצאים מכל האתרים האלה פורסמו פרסום חלקי בלבד . פורסמו חלקית הן ממצאים מאתרים שנחפרו בשנות העשרים והשלושים ( כגון תל נצבה ותל בית מרסים ) הן ממצאים מאתרים שנחפרו בשנים שלאחר מכן ( כגון ערד , תל באר שבע ובית שמש . ( לפיכך לא נוכל לתאר את אופייה של הכלכלה בממלכת יהודה על סמך נתונים סטטיסטיים של ממצאי הקרמיקה . שנית ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי