מבנה המשק הממלכתי

לצד משקי הבית הפרטיים פעל בממלכת יהודה משק ממלכתי שכלל הן את נכסיו הפרטיים של המלך - קרי חצר המלך , הן את כל המרכיבים המוכרים לנו כיום מן המשק הציבורי - מערכת מנהלית הדואגת לביצוע המדיניות הממלכתית ומערכת צבאית . חצר המלך - בחצר המלך התגורר המלך וכן נשותיו , ילדיו ואנשי החצר . נישואים פוליגמיים מחייבים הוצאות רבות , ולכן היו מקובלים בעיקר בבית המלוכה . 'חוק המלך' הכתוב בדברים יז יז אוסר על המלך לשאת נשים רבות . אפשר שדווקא האיסור משקף את המציאות של המאה הד לפנה"ס , שבה למלך 1 דה וו , , 1969 עמ' ; 152 ויינפלד , תשל"ג , עמ' ; 123-122 רנדמייב , . 1979 וראו בנושא זה את פוסטגייט העומד על הקושי להבחין בתעודות האשוריות בין 'אדמות המדינה' ובין אדמות שהן רכושו הפרטי של המלך , 1974 ) עמ' . ( 202 היו נשים רבות . על עצם קיומו של הרמון נשים בממלכת יהודה למדים מתיאור הגלייתו של יהויכין : 'ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריסיו' ( מלכים ב , כד טו . ( הזכרה המוטל אמו של יהואחז ( שם , כג לא ) לצד זבודה אם יהויקים ( שם , כג לו ) מלמדת גם היא כי ליאשיהו היו לכל הפחות שתי נשים . המערכת ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי