ספרות המחקר

ספר זה עוסק בכלכלה של ממלכת יהודה מראשית המאה הט' לפנה"ס עד לחורבנה בשנת 586 לפנה"ס . פעילות כלכלית כוללת מגוון רחב של תחומים , מכלכלת קיום ועד מערכות סחר . לכן לצורך הבנתה של כל פעילות כלכלית בכללותה יש להציגה בראייה רחבה וכוללת וממגוון היבטים ותחומים . הצגה שכזאת חסרה במחקר העוסק בפעילות הכלכלית בימי קדם ; המחקרים הרבים שנכתבו בתחום עוסקים רק במרכיבים אחדים שלו . אסקור עתה כמה מהעבודות החשובות שדנו במערכת הסחר המקומית והבין לאומית בתקופת המקרא : מחקריו של אילת עסקו במסחר בתקופת המקרא בהסתמך על תעודות אשוריות ועל הטקסט המקראי . אילת תיאר את המסחר הבין לאומי במחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה"ס , דן בסוגי הסחורות , כגון מתכות , עץ ואריגים ובמקורם וכן בקשרים הכלכליים שבין הממלכות . אולם על אף השימוש הנרחב של אילת במקור המקראי אין הוא מזכיר את בעיית מהימנותו ההיסטורית . לכן לבד מן השימוש בנתונים שהביא אילת עלינו לנהוג משנה זהירות כאשר אנו מסתמכים על תמונת הכלכלה שהציג במחקריו . חשובה גם עבודתה של זינגר אביץ . זינגר אביץ ניתחה את הממצא הארכאולוגי שנחשף בשכבה 11 בתל באר שבע ועמדה על אופיו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי