מקומות המסחר

המסחר בשער העיר לשער העיר נודעה חשיבות יתרה במערך העירוני בשל היותו מקום מעבר הכרחי , ולעתים אף מקום המעבר היחיד לתושבי העיר ולאורחיה הנכנסים והיוצאים את העיר . משום בך היה אזור השער לצומת ולנקודת מפגש טבעית לאוכלוסייה בולה . זאת ועוד , היות שאזור השער היה פנוי ממבנים אפשר היה לבנות בצמוד לו רחבות וכיכרות , אשר יכלו להכיל מספר רב של אנשים בהתכנסויות למיניהן . המקורות 18 פורטוגלי , תשמ"ר . 19 ברקאי , תשמ"ח ; פאוסט , תשס"ה , עמ' 20 . 229 וראו בפירוט אצל הרצוג , , 1986 עמ' . 164-161 לדעת פאוסט ( שם , עמ' , ( 120-116 בתקופת הברזל ב לא ציינה המילה 'שער' רק את המקום שבו נמצא מבנה השער . השער היה כעין מוסד שהתנהלו בו פעילויות , כגון משפט ומסחר . לפיכך מילה זו אינה מציינת רק את מבנה השער והרחבה הסמוכה לו , אלא גם מבנים ציבוריים שנבנו בקרבת מקום , שהתנהלה בהם הפעילות הקשורה בשער . המקראיים מלמדים על חשיבותו של השער בפעילות המסחרית . בירושלים היו כמה שערים , וכל אחד מהם יוחד לענף מסחר אחר ; כך נזכרים למשל שער הדגים ( צפניה א י ) ושער החרסית ( ירמיה יט ב . ( כמו כן נראה כי כבר בתקופת הברזל ב נוספ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי