המקורות הארכאולוגיים ללימוד אופייה של הפעילות הכלכלית

ממלכת יהודה בתקופת הברזל ב נדונה רבות במחקר הארכאולוגי , אבל כאמור בעיקר מן ההיבט הסטרטיגרפי והטיפולוגי ופחות מן ההיבט הכלכלי . כדי לבחון את ההיבט הכלכלי בחינה יסודית ככל האפשר אסתייע במחקר זה בכל ממצא ארכאולוגי שנחשף בתחומי ממלכה יהודה ומתוארך למאה הט - ' ראשית המאה הו' לפנה"ס ואשר יש בו ללמד על אופייה של הפעילות הכלכלית . כשבוחנים את הממצא הארכאולוגי יש לתת את הדעת הן למבנים ולמתקנים שנחשפו בשטח הן לממצא הקרמי שנתגלה בהם . ממצא המתקנים כגון גתות , בתי בד , ממגורות וכדומה מעיד אילו ענפי ייצור התפתחו באותם ימים בממלכת יהודה . תפרוסת המתקנים מלמדת על מידת החשיבות שיוחסה הן לכל אחד מענפי החקלאות בכלכלת הממלכה הן למלאכות ולתעשיות שלא נשענו על חקלאות . כמו כן אעמוד על אופן פיזורם של המתקנים בתחומי היישוב ומתוך כך יוסק אם הייתה חלוקה פונקציונלית של היישוב לרובעי מגורים , למחסנים ולאזורים תעשייתיים . הממצא שנחשף בתוך המבנים והמתקנים הוא ממצא קרמי , ממצא אורגני ( ארכאובוטני וארכאוזואולוגי , ( כלי אבן , כלי מתכת וכן ממצא זעיר . ממצאים אלו יפורטו ויובהר מקור הכלים ומקור החומרים שמהם הם עשויים ....  אל הספר
יד יצחק בן-צבי