מנגנוני הסחר - מודלים נבחרים

תחום תאורטי אשר נגזר מן התאוריות הכלכליות שתוארו לעיל הוא מחקר מנגנוני הסחר . היות שהמסחר הוא נדבך עיקרי בכל פעילות כלכלית , פותחו מודלים רבים הבוחנים הן את הדרכים שבהן התבצע המסחר הן את משמעויותיו התרבותיות , החברתיות והמדיניות " . נציין עתה כמה תאוריות ומודלים נבחרים : נמלי סחר ( ports of trade ) הוא המודל שהציעה התאוריה הסובסטנטיבית כדי לתאר איך התבצע המסחר בימי קדם . נמל סחר היה הציר המרכזי של המסחר החוזי ( אדמיניסטרטיבי ) ועמוד התווך של סחר מרחקים לפני הופעת השווקים . נמל סחר היה מקום שהתרחשה בו פעילות מסחרית בין ארגונים מקצועיים של סוחרים שפעלו מטעם רשויות המדינה . במרכז זה לא הייתה בין הסוחרים כל תחרות , שכן המחירים נקבעו מראש . על כן , לדעת פולני , יש לראות בסוחרים אלו פקידים מטעם המלך שקיבלו לידיהם סחורות ולא סוחרים עצמאיים המסכנים הון ומקווים לרווחים . מודל המערכות העולמיות , ( The world systems model ) שהציע ולרשטיין הוא מודל המתאר רשת סחר החוצה גבולות של ישויות פוליטיות ומחברת אותן לישות אחת גדולה המתפקדת כיחידה אחת . מערבת הסחר מתנהלת בין האזורים הפריפריאליים לליבה . תנועת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי