ספרות המחקר

עמוד:1

ספרות המחקר ספר זה עוסק בכלכלה של ממלכת יהודה מראשית המאה הט' לפנה"ס עד לחורבנה בשנת 586 לפנה"ס . פעילות כלכלית כוללת מגוון רחב של תחומים , מכלכלת קיום ועד מערכות סחר . לכן לצורך הבנתה של כל פעילות כלכלית בכללותה יש להציגה בראייה רחבה וכוללת וממגוון היבטים ותחומים . הצגה שכזאת חסרה במחקר העוסק בפעילות הכלכלית בימי קדם ; המחקרים הרבים שנכתבו בתחום עוסקים רק במרכיבים אחדים שלו . אסקור עתה כמה מהעבודות החשובות שדנו במערכת הסחר המקומית והבין לאומית בתקופת המקרא : מחקריו של אילת עסקו במסחר בתקופת המקרא בהסתמך על תעודות אשוריות ועל הטקסט המקראי . אילת תיאר את המסחר הבין לאומי במחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה"ס , דן בסוגי הסחורות , כגון מתכות , עץ ואריגים ובמקורם וכן בקשרים הכלכליים שבין הממלכות . אולם על אף השימוש הנרחב של אילת במקור המקראי אין הוא מזכיר את בעיית מהימנותו ההיסטורית . לכן לבד מן השימוש בנתונים שהביא אילת עלינו לנהוג משנה זהירות כאשר אנו מסתמכים על תמונת הכלכלה שהציג במחקריו . חשובה גם עבודתה של זינגר אביץ . זינגר אביץ ניתחה את הממצא הארכאולוגי שנחשף בשכבה 11 בתל באר שבע ועמדה על אופיו של המסחר הבין לאומי בבקעת באר שבע . הממצאים מלמדים לדבריה על חשיבותה של באר שבע במערך הסחר בהיותה תחנת מעבר בדרך הסחר הערבי במאה הח' לפנה"ס . דיון במסחר המקומי מובא גם בספרו של קלטר . בספר נדונות המשקולות המסומנות המאפיינות את 1 וראו לדוגמה אילת , 1990 ; 1979 ; 1977 א . 2 כך לדוגמה אילת הרבה להשתמש בתיאורים שבספר דברי הימים , אך לא הזכיר את בעיית המהימנות ההיסטורית של ספר דברי הימים , אשר נדונה רבות במחקר . וראו סיכום הדעות על מהימנותו ההיסטורית של ספר דברי הימים אצל לוין , תשנ"ט , עמ' ; 20-17 גליל , תשנ"ט ; יפת , תשמ"ג , עמ' ; 346-327 תשס"ד . 3 זינגר אביץ , . 1999 מבוא

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר