ייבוא שנהבים

במאה הי' לפנה"ס התחדשה הפעילות הקשורה בגילוף שנהבים בבתי המלאכה בפניקיה ובסוריה . במקרא נזכרים השנהבים בעיקר בהקשר של חיי המותרות של בני המעמד העליון בממלכת ישראל . מצוין 'בית השן' שבנה אחאב ( מלכים א , כב לט , ( ומוזכרים 'בתי השן' ( עמוס ג טו ) ו'מטות שן' ( עמוס ו ד ) של בעלי ההון היושבים בשומרון . אף על פי שפסוקים אלו מעידים על המציאות בממלכת ישראל קרוב לוודאי שחפצי השנהב שימשו גם את בני המעמד הגבוה בממלכת יהודה . כך עולה גם מתיאור המס שלקח סנחריב שמוזכרים בו מיטות שן כיסאות שן וחטי שנהב . "' כך מעיד גם הממצא הארכאולוגי שיפורט בהמשך הדברים . נסקור 107 פריצ'רר , , 1955 עמ' 108 . 286 הידוק , 109 . 1997 תדמור , , 1994 עמ' 110 . 133-132 וראו דיון נרחב על חיל המרכבות של יהודה לעיל , עמ' 151-150 ( בדיון על מבנה הצבא 111 . ( לקנביל , , 1924 עמ' 34 וכן כוגן , , 2003 עמ' . 79 וכן ראו לעיל , עמ' . 100 ערות עקיפה לכיסא המלך המשובץ בשנהבים מצויה בתיאור כיסא שלמה 'ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב מופז' ( מלכים א , י יה . ( סביר למדיי שתיאור כיסא שלמה שמספק עורך ספר מלכים מתבסס על מראה הכס שראה בא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי