תשלומים למדינות זרות

בכל שנות קיומה של ממלכת יהודה היה תשלום המס למדינות זרות מרכיב קבוע בהוצאות המשק הממלכתי , תשלום זה היה גורם חשוב בשמירת האינטרסים החיוניים לקיומה ולביטחונה של הממלכה . מס שכזה העלה למשל רחבעם לשישק : הוא מסר לו את אוצרות בית ה' ואוצרות בית המלך ובכלל זה את מגני הזהב אשר עשה שלמה ( מלכים א , יד כה-כו . ( תשלומים נוספים נתנו אסא ( שם , טו יה , ( יואש ( מלכים ב , יב יט , ( אמציה ( שם , יד יד , ( אחז ( שם , טז ח ; יז-יח , ( חזקיהו ( שם , יה יג-טז , ( יהויכין ( שם , כד יג ) וצדקיהו ( שם , כה יג-יז . ( נוסחאות תשלום אלו נשענות ככל הנראה על מקורות שהגיעו לידי מחבר ספר מלכים . על פי דעה זו , המקור לידיעות אלו הייתה כרוניקה שתיארה את מסעות המלחמה של השליטים הזרים שהגיעו לירושלים , ואגב כך צוין בה המס שקיבלו בטרם נסוגו מן העיר . המס שולם באוצרות מן הארמון ומן המקדש , ולפי הצורך נדרשו תושבי הממלכה להשתתף בתשלום המס ( כגון שם , כג לג-לה . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי