האחוזות הממלכתיות: רצף ותמורה

הממצאים שסקרנו מביאים אותנו לידי ההנחה שבשליש האחרון של המאה החי לפנה"ס הוקם בפעם הראשונה מערך של אחוזות ממלכתיות שהקיף את כל שטח יהודה . עם אחוזות אלו נמנים המרכזים שבשפלה ובהם בית היוצר הממלכתי שיוצרו בו קנקני 'למלך / האחוזות שנבנו סביב ירושלים והמרכז בעין גדי . ייתכן שהקמתו של מערך אחיד זה שבו עסקו בעיקר בייצור חקלאי הוא raison d ' etre ( קרי המניע הבסיסי ) לייצורם של קנקני 'למלך . ' רק משהוקמו מרכזים ממלכתיים שהתמחו בעיבוד תוצרת חקלאית שהופקה באחוזות הכתר נוצר צורך בקנקנים לאחסונה ולשמירתה של התוצרת . הקמת אחוזות ממלכתיות בסמוך לעיר הבירה מוכרת גם מממלכת ישראל . מבדיקת חרסי שומרון עולה שבסביבות שומרון שכנו אחוזות ממלכתיות . השמן והיין שיוצרו באחוזות אלו יועדו לכלכלת הפקידים ולמלך עצמו . יוצא אפוא שהן בממלכת יהודה הן בממלכת ישראל נמצאו עדויות לאחוזות ממלכתיות שהוקמו סביב עיר הבירה ותוצרתן שימשה את המלך ואת הפקידות הבכירה . יש לראות בחרסי שומרון מחד גיסא ובאתרים שנחשפו בסביבות ירושלים מאידך גיסא ביטוי לאותה תופעה , המשתקפת פעם בממצא האפיגרפי ופעם בממצא הארכאולוגי . אחד המאפיינים העיק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי