המסחר הבין־לאומי במאה הז'-ראשית המאה הו' לפנה"ס - דיון

בבואנו לדון בשאלת היקף הסחר הבין לאומי בממלכת יהודה עלינו לתה את הדעת לכמה סוגיות מרכזיות : עד כמה הייתה יהודה מעורבת במערכת הסחר הבין לאומית שפעלה בלבנט בחסות האימפריה האשורית מסוף המאה הה' לפנה"ס , ואם האירועים הפוליטיים באזור שאירעו מסוף המאה החי לפנה"ס עד ראשית המאה הו' לפנה"ס נתנו אותותיהם בהיקף המסחר ביהודה . בראייה כרונולוגית יש לחלק את פרק הזמן הנדון לשלושה : סוף המאה הח' לפנה"ס - ראשית ימיה של האימפריה האשורית ; המאה הז' לפנה"ס - האימפריה האשורית מגיעה לשיא כוחה , ובסוף המאה יהודה נכנעת לעול שלטונה של מצרים ; ראשית המאה הו' לפנה"ס - יהודה בשליטתה של בבל . הממצא הארכאולוגי משקף , כפי שהראינו , בעיקר את השלב הראשון של פרק זמן זה ואת השלב האחרון שלו . מעטות הן שכבות היישוב ביהודה 103 מינם , , 1992 עמ' 104 . 128 בר יוסף מאייר , , 2004 טבלה . 61 . 33 את ממצא הצדפים הדל בלכיש יש להסביר ככל הנראה כפי שהסברנו את מיעוט עצמות הדגים : בעונות החפירה הראשונות בלכיש , שנחשפה בהן שכבה 11 לא הקדישו די תשומת לב לחשיבותו של ממצא זה , ועל כן לא נאספו כל הצדפים שהיו למעשה בשכבה זו . 105 הצדף פור...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי