פרק חמישי המסחר הבין־לאומי במאה הז'-ראשית המאה הו' לפנה"ס

כיבושיו של תגלת פלאסר השלישי בשליש האחרון של המאה הה' לפנה"ס הם ראשית ימיה של האימפריה האשורית . 'השלום האשורי' שימש אבן יסוד במדיניות הכלכלית האשורית ופתח הזדמנויות כלכליות חדשות שהביאו עמן פריחה כלכלית לכל המדינות הווסליות . נסיגתה של אשור מארץ ישראל בשליש האחרון של המאה הז' לפנה"ס הביאה לידי שינוי במאזן הכוחות הבין לאומיים באזור . תחילה שועבדה יהודה למצרים , ולאחר מכן , בשנת 605 לפנה"ס , עם השתלטותה של בבל על המרחב הסורי ארץ ישראלי נכנעה יהודה לעול בבל . בתקופה זו חלו ביהודה שינויים בכל תחומי החיים : שינויים בתפרוסת היישוב , עלייה במעמדה של ירושלים , שיפור במעמדה המדיני של יהודה ועוד . מסע סנחריב בשנת 701 לפנה"ס שנוער להכניע את המרר בררום מערב האימפריה פגע כלכלית ומדינית באזור השפלה בממלכת יהודה . תעשיית שמן הזית שהתפתחה באזור זה בסוף המאה הח' לפנה"ס באה אל קצה , ומספר היישובים בשפלה פחת מ 285 בסוף המאה הח' לפנה"ס ל 85 יישובים במאה הז' לפנה"ס . אולם נראה שבו בזמן נהנו מפריחה 5 ושגשוג אזורים אחרים ביהודה ובהם בקעת באר שבע ואזור מדבר יהודה . כמו כן חלה עלייה במעמדה של ירושלים : שטחה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי