בעיית המחסור ובעיות היסוד בכלכלה

הבעיה הבסיסית ביותר של החברה האנושית היא בעיית המחסור , וממנה נגזרות שלוש בעיות היסוד בכלכלה אשר תפורטנה בהמשך . בעיית המחסור היא מושג המבטא את הפער הקבוע בין הצרכים של בני האדם לבין המשאבים העומדים לרשותם לשם סיפוק צרכים אלו . שכן לרשות בני האדם עומדת כמות מוגבלת של משאבים פיזיים ואנושיים שאפשר לנצלה לטובת ייצור מוצרים ומתן שירותים הדרושים לקיומם ולרווחתם . הצרכים אינם חומריים בלבד , אלא ישנם גם צרכים תרבותיים , רוחניים ונפשיים . כדי לייצר את המוצרים ולספק את השירותים למיניהם הפרט נדרש לעתים לוותר על כמה מן המשאבים העומדים לרשותו ואף להשתמש במשאבים העומדים לרשות החברה . משאבים אלו נקראים גם גורמי ייצור , והם נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות : גורמי ייצור טבעיים , עבודה והון פיזי . גורמי הייצור הטבעיים הם קרקע , מחצבים , נהרות , יערות וכדומה . מקורות אלו מחולקים במידה לא שווה בין בני האדם , ובעלות על גורמי ייצור אלו מקנה יתרון למתגוררים באזורים המשופעים בהם . למשל , הבעלות על בארות הנפט בכווית הפכה את המדינה אשר הייתה נחשלת למדינה בעלת ההכנסה הגבוהה ביותר לנפש בעולם . בעולם הקדום הייתה האדמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי