שאלות לחקר בעיות היסוד בכלכלת ממלכת יהודה

כדי לעמוד על אופייה של הפעילות הכלכלית בעבר יש לבחון למעשה כיצד התמודדו אז עם בעיית המחסור . לשם כך נציג עתה כמה שאלות שיידונו בפרקי הספר : מה היו גורמי הייצור שעמדו לרשות תושבי ממלכת יהודה ? לגורמי הייצור הטבעיים חשיבות רבה , שכן בחברה הקדומה הייתה האדמה גורם הייצור העיקרי , ועל כן הייתה גם המשאב הכלכלי החשוב ביותר . עוד יש לשאול מה היה אופייה של הפעילות הכלכלית , אם תפקדה ממלכת יהודה כמשק סגור , שהייצור בו מיועד לצריכה עצמית בלבד , או לחלופין היה זה משק פתוח , שהתאפיין בקשרי מסחר עם יחידות השוכנות מחוץ לתחומי הממלכה . אופיו של המשק - משק פתוח או משק סגור - ניכר כאמור בדרך ההתמודדות של החברה עם שינויים בגודל האוכלוסייה . כאשר חל גידול דמוגרפי תשאף כל 35 בוסרפ , . 1981 ; 1965 חברה - בין שהיא פועלת כמשק פתוח ובין שהיא פועלת כמשק סגור - להתאים את כושר הייצור לצרכים החדשים . מאחר שההתאמה כרוכה בשינויים בפעילות הכלכלית , השינויים יוכלו ללמדנו אם מדובר במשק פתוח או סגור . במשק פתוח יתפתח ייבוא מוגבר של מוצרי צריכה ; לעומת זאת במשק סגור יגדל מספר גורמי הייצור , ודוגמאות לכך הובאו לעיל . 36 ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי