ההוצאות השוטפות של המשק הממלכתי

כלכלת חצר המלך המקורות העיקריים המלמדים על ההוצאות הכרוכות בתחזוקת חצר המלך ובתפעולה הם התיאורים המקראיים של ימי דוד ושלמה . אמנם מקורות אלו מתארים לכאורה את חצר המלך במאה הי' לפנה"ס , אולם סביר למדיי שהם משקפים את המציאות של המאה הד לפנה"ס שהכיר העורך . בחצר המלך שכנו ארמון המלך וראו להלן , עמ' 147-145 ולדיון נרחב בנושא זה ראו : ש' ייבין , תשל"ב ; אבישור והלצר , תשנ"ו ; פוקס , . 2000 חשוב לציין שהמקורות המשמשים אותנו ללימוד הנושא מחייבים זהירות רבה . רבות מן העדויות על אופיו של המשק הממלכתי מצויות בספר דברי הימים , אשר לדעת חוקרים אחדים אינו יכול לשמש מקור היסטורי מהימן לתקופה שהוא מתאר ( לסיכום הדעות בדבר מהימנותו של ספר דברי הימים ראו : גליל , תשנ"ט ; יפת , תשס"ד . ( הממצא האפיגרפי מעורר אף הוא קשיים שכן רבים מן החותמות הנושאים את שמות הפקידים מקורם בשוקי העתיקות ולא בחפירות מסודרות . ידין , תשכ"ג , עמ' . 298-294 ובתים שהתגוררו בהם ככל הנראה בניו של המלך ונשותיו . מן המקורות ידוע לנו על בית אמנון ( שמואל ב , יג ח , ( על בית אבשלום ( שם , יג כ ) ועל בית בת פרעה ( מלכים א , ז ח . ( לת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי