ייבוא חפצי יוקרה

ייבוא חפצי היוקרה היה גורם מרכזי במערך הייבוא של ממלכת יהודה . עלות ההובלה בימי קדם הייתה גבוהה והגיעה לכדי 25 % -20 % מסך מחירו הכולל של המוצר . משום כך התמקד סחר המרחקים במוצרי יוקרה אשר התמורה שהתקבלה בעבורם הייתה רווחית גם לאחר קיזוז העלויות הגבוהות הכרוכות בשינוע המוצר . זאת ועוד , אחד השינויים העיקריים שחלו עם כינון המלוכה הוא היווצרותו של מעמד גבוה שהשתייכו אליו האליטות בתחומי השלטון למיניהם : בית מלוכה , מנהל , צבא , כהונה וכלכלה . בעקבות היווצרותו של המעמד הגבוה באה הדרישה למוצרי יוקרה , שכן קבוצת הסטטוס מאופיינת ביצירת סגנון חיים המקנה לה יוקרה חברתית . בצריכת מוצרי היוקרה הבדילו עצמם בני המעמד הגבוה משאר חלקי האוכלוסייה . לפנינו אפוא שני צדדים של אותה מטבע : מוצרי היוקרה הופנו מראש אל פלח השוק של בית המלוכה ושל בני המעמד הגבוה כדי למצב את מעמדם , ואלו גם היו הצרכנים העיקריים של סחורות אלו דווקא בשל עלותם הגבוהה . מקור לשחזור חפצי היוקרה שיובאו ליהודה הוא רשימת המס המופיעה באנלים של סנחריב המתארים את מסעו למערב בשנת 701 לפנה"ס . שיטת תשלום המס לאשור התבססה על קביעת סכום כולל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי