מערכת הדרכים

מערכת הדרכים היא התשתית לכל פעילות כלכלית מסחרית שכן העברת סחורות איבה אפשרית ללא פיתוח עורקי תחבורה המתאימים למעבר הולכי רגל ובעלי חיים . רמת הפיתוח של מערכת הדרכים היא אפוא סימן לרמת המסחר ; אם הייתה מערכת דרכים מפותחת , הרי יכלו הסוחרים לשנע את סחורתם ביתר קלות . זאת ועוד , מבחינה כלכלית יש לראות בפיתוח רשת דרכים ביטוי להשקעה בהון הפיזי שכן מערכת דרכים מאפשרת את הגדלת כושר הייצור של המשק בעתיד באמצעות השקעת משאבים בהווה . לפיכך הדיון במערכת הדרכים יש בו לתרום גם להבנת גורמי הייצור של החברה בממלכת יהודה . במקרא יש כמה מילים המתייחדות לתיאור סוגי דרכים . בחינת המילים ומשמעותן חשובה , שכן קרוב לוודאי שאם הייתה מערכת הדרכים מפותחה בא הדבר לידי ביטוי במגוון רחב של מילים וכהבדלי משמעות ביניהן . ' דרך' היא המילה השכיחה ביותר המתארת דרך במשמעות ; road היא מופיעה במקרא במשמעות זו 339 פעם , לדוגמה : שמות יג יז ; שמואל א , ו יב ; ישעיהו ל יא . לדעת מרבית החוקרים שימשו המילים 'אורח' ו'נתיב' במשמעות רומה לשל 'דרך , ' ואי אפשר להגדיר כל מילה הגדרה שובה . סלילת הכבישים בארץ ישראל איבה קודמת לתקופה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי