ייבוא בשמים מערב

ראשיתו של המסחר הדרום ערבי קדם לתקופה הנדונה כאן , אולם כינון 'השלום האשורי' שבעקבותיו התאפשרה תנועת חפצים וסחורות בכל רחבי האימפריה הביא לידי הגדלת היקף הפעילות מסחרית בחסות האשורים ובכלל זה להתפתחות ענף ייבוא הבשמים . על רקע זה ייבחנו הממצאים הדרום ערביים שנמצאו בתחום ממלכת יהודה . 88 ממצא נוסף שיש להזכירו בהקשר זה הוא חותם 'לשענף בן נבי' אשר אביגד ראה בו בתחילה חותם דרום ערבי ( אביגד , תשל '' ה , עמי . ( 71 נראה שיש לקבל את הצעתם של אביגד האס לראות בו חותם יהודאי אשר בעליו היה מן העיר נוב השוכנת מצפון לירושלים ( אביגד וזאס , , 1997 עמ' . ( 537 , 513 הלצר ( תשל"ז , עמ' ( 56-54 סבור אף הוא שהחותם הוא חותם יהודאי אולם נראה שיש לדחות את הצעתו לחלק את המילה 'שענף' לשני מרכיבים : שוע - שם בעל החותם ונפ - תואר שמשמעותו גבוה . 89 שילה , , 1987 עמ' . 14-10 90 הפנר , , 2000 עמ' . 29-26 91 בתחילה שיער זאס ( 1990 ) שאחת הכתובות היא כתובת יוונית , אבל לא מכבר מצא שהחרותת כתובה בכתב פריגי , 2005 ) עמ' , 149 הערה . ( 248 ואם כך הרי קשרי המסחר בין יהודה לדרום ערב היו מצומצמים מכפי ששיערו . וראו בהק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי