כלי מצרי שנמצא בשכבה 11 בתל באר שבע (באדיבות המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל־אביב)