ייבוא חפצי יום־יום

הממצא הזעיר שנמצא בחפירות בתחום יהודה כולל חפצים מגוונים ששימשו במשק הבית הפרטי . בשל השימוש הרב בחפצים אלו , כגון חפצי הבזלת , ובשל נחיצותם נמשך הייבוא שלהם מאות בשנים ללא שינוי של ממש בהיקפי המסחר . הממצא מהמאה הז' והו' לפנה"ס , כמו הממצא מהמאה הט' והחי לפנה"ס , מועט מאוד . 93 צמבליסטה , , 1997 עמי . 171 , 145 94 גיטין , , 1989 עמ' , 1992 ; 52 * עמ' . 46 * הרן ( הרן , תשנ"ב ) אינו מקבל את ההצעה שמזבחות הקרניים היו מיועדים להקטרת קטורת מכמה סיבות : האחת , הקטורת היא חומר יקר ונדיר ונמצאה בארץ ישראל בכמות מוגבלת . קשה להניח שלתושבי יהודה הייתה די קטורת כרי להקטיר במזבחות אישיים , וסביר למדיי שהקטרת הקטורת נעשתה רק במקדש המרכזי בירושלים . הסיבה האחרת קשורה במקומם של המזבחות - היות שכמה מן המזבחות נמצאו בשטחים פתוחים , משמעות הדבר היא בובוו של חומר הקטורת היקר שכן ההקטרה נועדה לבשם את חררי הבית שאינם מאווררים ( הרן , שם , עמ' . ( 328-324 הרן מבחין בין מזבחות הקרניים שהיו במקדש , ובו הם שימשו להקטרת קטורת לבין מזבחות הקרניים שנמצאו בחפירות . לדעתו , המזבחות שנמצאו בחפירות שימשו להקרבת מנח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי