מכתבי ערד - אוסטרקון העוסק באספקת יין ולחם לכוחות צבא העוברים במקום