ייבוא הבשמים מערב

ראשיתו של סחר המרחקים שבין דרום ערב לארצות הסהר הפורה קשור ישירות בביות הגמל החד דבשתי בסוף האלף השני לפנה"ס . השימוש בגמל פטר את מובילי השיירות מן התלות בבורות המים שלאורך דרכי המדבר ואפשר הובלה של סחורה בכמות גדולה יותר . עדויות היסטוריות לסחר הדרום ערבי מצויות במקרא ובמקורות האשוריים , ולפיהן המוצרים המובאים מדרום ערב הם בשמים , זהב ואבנים טובות . לדוגמה : 'שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כולם משבא יבואו זהב ולבונה ישאר ( ישעיהו ס ו ) וכן 'למה זה לי לבונה משבא' ( ירמיה ו כ . ( מוצרים כאלה נמנו עם אוצרות חזקיהו : 'וישמע עליהם חזקיהו ויראם את כל בית נכתה את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ו ... ו כל אשר נמצא באוצרותיו' ( מלכים ב , כ יג = ישעיהו לט ב ; דברי הימים ב , לב כז . ( הקשר בין הבשמים לבין דרום ערב בא לידי ביטוי גם בשמות הפרטיים במקרא . ברשימת היוחסין של ישמעאל מצוינים 118 סטקי , ; 1974 ברנדל , 119 . 1984 ריס , , 1995 עמ' ; 269 מינס , , 1992 עמ' 120 . 123 זינגר אביץ , , 1999 עמ' 121 . 44 וראו אצל אפעל , 1982 סיכום כל המקורות המקראיים והאשוריים הנוגעים לשבטים הערביים . שמותיהם של בשמת ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי