הדרכים לפתרון בעיית המחסור

הפתרונות המוצעים לבעיית המחסור משתנים על פי המבנה הארגוני , החברתי והפוליטי של כל חברה וחברה . השוני בא לידי ביטוי בהחלטה על הרכב המוצרים 19 התחום היחיד שהייתה בו התפתחות טכנולוגית של ממש בתקופת המקרא הוא ייצור שמן הזית , כפי שיפורט להלן , עמ' . 42-35 שייוצרו ובאופן חלוקתם בין קבוצות החברה . דרך אחת היא שליטה מוחלטת של רשות מרכזית , המחליטה מה לייצר וכמה לייצר מכל מוצר , איך לחלק את גורמי הייצור בין ענפי המשק וכיצד לחלק את המוצרים בין קבוצות האוכלסייה . בשיטה זו יהיו האדמה , המפעלים ובנייני המגורים בבעלות הרשות המרכזית , כשם שהיה המצב בברית המועצות עד שנות השמונים . דרך אחרת באה לידי ביטוי בניהול כלכלת שוק , אשר בה כוחות השוק מסדירים את בעיות היסוד . במצב זה כוחות ההיצע והביקוש הם הקובעים את חלוקת גורמי הייצור במשק בין הענפים ואת חלוקת המוצרים בין הצרכנים . כלכלת שוק - ( Market Economy ) מנגנון 'היד הנעלמה' השוק הוא ארגון המאפשר לקבוע מחיר לכל דבר בעל ערך כלכלי . סימן ההיכר של כלכלת שוק הוא מחירי סחורות , שירותים וגורמי ייצור הנקבעים לא מכוח סמכות מרכזית אלא מתוך הקשר החופשי בין המוכרי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי