פרק רביעי המסחר הבין־לאומי במאות הט'-ח' לפנה"ס

מסחר בין לאומי הוא נדבך מרכזי בכל פעילות כלכלית , שכן המסקנה בדבר קיומו או אי קיומו היא יסוד לדיון בשאלות רבות , כגון אם היה משק פתוח או סגור , אם הייתה כלכלת שוק המתבססת על כללי היצע וביקוש ועוד . מסחר בין לאומי מחייב הון למימון הקנייה וההובלה , יכולת ארגון ואפשרות להכשיר דרכים למעבר נוח של שיירות . היות שבדרך כלל לא עמדו אמצעים אלו לרשות גורמים פרטיים , הרי אם היה מסחר בין לאומי קרוב לוודאי שהייתה מעורבת בעניין גם יזמה ממלכתית . הסוחרים שעסקו במסחר הבין לאומי מכונים במקרא 'סוחרי המלך' ( מלכים א , י כח . ( אולם אין לדעת אם סוחרים אלו היו חלק מן המנגנון הממלכתי או שמא סוחרים עצמאיים ששהייתם במקום מסוים היא בחסות המלך ובתמיכתו . בתעודות אשוריות נזכרים סוחרים אשורים העוסקים במסחר במדינה זרה באופן עצמאי אבל שהייתם בה היא בשירות המלך ; כך למשל הם משמשים מפקדים בצבא אשור אך בה בעת הם עוסקים במסחר . יש מקום להניח שפעמים רבות היה על הסוחרים ליצור קשרים פוליטיים שפתחו בפניהם את השווקים הרחוקים למסחר . עקב זאת התחזק מעמדם בחצר המלוכה , והם קיבלו הקלות הקשורות בפעילותם המסחרית . מקור המפרט אילו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי