תעשיית כלי החרס

לענף הקדרות חשיבות רבה לענייננו בשל השימוש הנרחב בכלי חרס בעבר . בענף הקדרות באים לידי ביטוי לא רק היבטים טכנולוגיים אלא גם היבטים כלכליים הקשורים בייצור הקרמיקה ובהפצתה . היות שהטין המשמש לייצור כלי החרס הוא חומר רגיש , אשר יש לדאוג לבודדו מלחות ומלכלוך , אין לשמור מלאי של טין בסמוך לבית היוצר אלא יש לכרות את הטין הדרוש לעתים מזומנות . משום כך קדר שהיה מעוניין לדאוג לאספקה קבועה ואיכותית של טין , הקים על פי רוב את בית היוצר בסמוך למקום כריית הטין . בשל קרבה זו בין בתי היוצר למקורות הטין אפשר לבדוק כיום בבדיקות כימיות ופטרוגרפיות את מקום ייצורם של הכלים , וכך לעקוב אחר מנגנוני ההפצה של כלי החרס . ואמנם מכלולי כלים שנמצאו בשכבות תקופת הברזל ב ביהודה , הם מקור מידע רב ערך לשחזור מקומם של בתי היוצר . באמצעות אנליזה כימית , ( Instrumental Neutron Activation Analysis ) נבחן הרכבם של 120 קנקנים מטיפוס 'למלך' העלתה כי 118 הקנקנים שנמצאו באתרים בתחום יהודה נוצרו כולם מהרכב של טין האופייני לאזור השפלה . מכאן שמקור כל הקנקנים מטיפוס 'למלך' הוא בבית יוצר אחד שהוקם באזור השפלה . מלבד 123 ששון , , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי