מקורות האיורים

חובה נעימה היא להודות למי שהרשו לבית ההוצאה להשתמש בתצלומים שברשותם . בסוגריים מרובעים מצויץ מספר העמוד שבו מופיע האיור בספר זה . ש' אחיטוב , הכתב והמכתב : אסופת כתובות מארץ ישראל ומממלכות עבר הירדן מימי בית ראשון , ירושלים , 2005 עמ' [ 166 , 149 , 801 192 , 87-86 , 265 נ' אביגד , 'שר העיר / קדמוניות , 39-38 ( תשל"ז , ( עמ' 11461 70 ז' ייבין , 'מטמון כסף מאשתמוע , ' עתיקות , י ( תש"ן , ( עמ' [ 761 44 ב' מזר , ט' דותן וע' דונאייבסקי , עין גדי : חפירות ארכיאולוגיות בשנים , 1962-1961 ירושלים תשכ"ג , עמ' [ 461 27 ד"ר יצחק פליקס [ 1041 י' שילה , חפירות עיר דוד א' ( קדם , , ( 19 ירושלים תשמ '' ד , לוח Installations South of Jerusalem ' , Atiqot , 44 ( 2003 ) , p . 200 [ 172 ] N . Feig , 'Excavations at Beit-Safafa : Iron Age II and Byzantine Agricultural [ 1321 1 : 34 D . Ussishkin , The Conquestof Lachish by Sennacherib , Tel-Aviv 1982 , p . 84 pp . 45 , 51 [ 97 , 112 ] Long-Distance Trade in the Eighth Century B . C . E . ' , Tel-Aviv , 26 ( 1999 ) , L . Singer-Avitz , 'Beersheba - A Gatew...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי