ספרות המחקר

עמוד:3

המכלול היהודאי במאה הז' לפנה"ס . משקולות אלו , שנמצאו באתרים ששכנו בתחום יהודה , הם עדות לקיומה של מערכת מסחר מקומית שהונהגה בה מערכת משקל אחידה . מחקרים רבים עסקו בענפי הייצור שהתפתחו בימי הבית הראשון , ומיוחסת בהם חשיבות רבה לענף החקלאות , שהיה ענף הכלכלה העיקרי באותה עת . עבודותיו של בורובסקי עסקו בשיטות העיבוד החקלאיות ובמשק החי בתקופת הברזל , ומוצג בהן סיכום הנתונים העולים מן הממצא הארכאולוגי ומהמקורות המקראיים . שני ענפי ייצור נוספים שנדונו רבות במחקר הם ייצור היין ותעשיית 6 שמן הזית . חשיבותם של ענפי ייצור אלו בכלכלת ממלכת יהודה באה לידי ביטוי בהזכרות הרבות של הגפן ושל הזית במקרא ( כגון ישעיה ז כג ; כד יג ; ירמיה יא טז ; יחזקאל טו ב ; הושע י א ) ובשכיחותם של המתקנים שנועדו לייצור יין ושמן בממצא הארכאולוגי של תקופת הברזל ב . נוסף על המחקרים שעניינם הסחר וענפי הייצור בתקופת הברזל ב , נכתבו גם עבודות על היבטים אחרים של הפעילות הכלכלית באותם ימים כגון המנהל הממלכתי , המבנה החברתי של ממלכות ישראל ויהודה ואופייה הפוליטי של ממלכת יהודה . מעטים הם המחקרים הדנים במכלול ההיבטים הקשורים בכלכלת ממלכות יהודה וישראל . בספרו של סילבר ניכר ניסיון ראשון לבחון את מכלול ההיבטים , כגון ענפי הייצור , קיומה של התמחות כלכלית ומסחר . אלא שרוב הממצאים הארכאולוגיים שעליהם הסתמך סילבר מקורם בחפירות ישנות , ומקצת הנתונים לא היו מעודכנים כבר בעת כתיבת הספר , ובוודאי שאינם תואמים את הממצא הידוע לנו כיום מן החפירות הארכאולוגיות של השנים האחרונות . דוגמה לכך הוא הדיון בבתי הבד מטיפוס מכבש קורה ומשקולות . אמנם סילבר הפנה למחקריו של עיטם בעניין , אולם עדיין קבע שהמתקנים בתל בית מרסים שימשו אגני צביעה . לפיכך כמה ממסקנותיו הן כיום בלתי רלוונטיות . בעבודות אחרות יש ניסיון להסביר את אופייה של הפעילות הכלכלית ביהודה על פי מודלים כלכליים . אולם הרצון להתאים את המודל למציאות הכלכלית גרם פעמים רבות לשימוש 4 קלטר , 5 . 1998 בורובסקי , 6 . 1998 ; 1987 וראו לדוגמה : איילון , ; 1994 גיטין , ; 1996 עיטם , ; 1990 תשנ"ב ; ; 1996 עיטם והלצר , ; 1996 פרנקל , ; 1999 ; 1996 ; 1994 פרנקל ואיילון , תשמ"ט . 7 וראו לדוגמה : אלשטרום , ; 1982 ג'מיסון דרייק , ; 1991 רביב , תשנ"ג ; אבישור והלצר , תשנ"ו ; פוקס , ; 2000 פאוסט , תשס '' ה . 8 סילבר , 9 . 1983 שם , עמ' 10 . 16 הופקינס , ; 1996 אוליבר , . 1994

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר