התאוריה הכלכלית על פי הגישה הסובסטנטיבית

את התאוריה הסובסטנטיבית הגה לראשונה קרל פולני , ולימים פיתחו והרחיבו אותה ממשיכיו דלטון וסהלינס . התאוריה מציינת שלושה טיפוסים של חלוקת משאבים : הטיפוס הראשון הוא ההדדיות . ( reciprocity ) ההדדיות מתאפיינת בהחלפת סחורות שוות ערך בין פרטים או בין קבוצות חברתיות דומות ; הדמיון יכול לבוא לידי ביטוי בסטטוס החברתי , בקרבת דם ועוד . סהלינס מבחין בין שלושה סוגים עיקריים של הדדיות : הדדיות מוכללת - ( generalized reciprocity ) עסקת חליפין שבה ערך הסחורה או השירות אינם מחושבים ומועד התמורה אינו מוגדר . סוג זה רווח בחוג המשפחה המצומצם או בקרב אנשים הקרובים מאוד זה לזה . נתינת מתנה למשל תואמת הגדרה זו . סוג אחר הוא הדדיות מאוזנת , ( reciprocity balanced ) ופירושה עסקת חליפין שבה הסחורות המוצעות הן שוות ערך ומועד הביצוע מוגדר בבירור ומוסכם על שני הצדדים . סוג זה של עסקאות רווח בחברה המאופיינת בקשרים חברתיים שבהם הנותן מקבל תמורה קבועה מהמקבל . הסוג השלישי של הדדיות הוא הדדיות שלילית , ( negative reciprocity ) והיא באה לידי ביטוי בעסקאות שבהן כל צד מנסה להרוויח מן העסקה , אם במרמה אם באמצעות משא ומת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי