קרמיקה מעבר הירדן

זיהוי של כלים ככלי קרמיקה מעבר הירדן נסמר שנים רבות על הממצא מן הקברים בעמאן , בסח'אב ובמוקביליין . 44 חותמת של 'אדונינור עבד עמינדב' שנמצאה באחד הקברים בעמאן סייעה לתארך את המכלול הקרמי שנמצא בקברים לשליש השני של המאה הד לפנה"ס , שכן עמינדב מלך עמון מוכר מן התעודות האשוריות מימי אשורבניפל . בחינה מדוקדקת של מכלול הכלים שנמצאו בקברים מלמדת שקברים אחדים שימשו לקבורה פרק זמן קצר בלבד , ואחרים שימשו מן המאה הה' לפנה"ס ועד המאה הה' לפנה"ס . בעקבות חפירות בכמה אתרים בעבר הירדן , כגון חשבון , המצודה של עמאן ( ג'בל קלעה , ( תל עומירי ותל ג'אווה , פורסמו מכלולים נוספים מהמאה הח' עד המאה הו' לפנה"ס . כלים שמקורם בעבר הירדן נמצאו בכמה אתרים : קרוב לוודאי שבשל הקרבה בין יהודה לבין עבר הירדן , כמו בשל הקרבה בין יישובי שפלת יהודה ליישובי פלשת , היו ענפי הייצור המרכזיים דומים בשתי המדינות , וזוהי הסיבה שקשרי המסחר ביניהן היו מצומצמים . מכל מקום אופיו האקלקטי של המכלול העבר ירדני וכן מיעוט החפירות מקשים לעמוד על טיבם של הכלים העבר הירדניים המועטים שנמצאו בתחומי יהודה . 44 הרדינג , 45 . 1953 ; 1950 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי